فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی|41020398|ejz
این فایل درباره ی فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها

تعریف، تاریخچه و علل پیدایش بانکهای اطلاعاتی
تعریف بانک اطلاعاتی
برای ارائه تعریف بانک اطلاعاتی، لازم است ابتدا به چند فرهنگ لغت و کتاب و تعاریف داده شده درباره بانک اطلاعاتی وپایگاه اطلاعاتی مراجعه کنیم

در اصطلاحنامه کتابداری در تعریف پایگاه اطلاعاتی آمده است: واحدی اسـت از سـوابق و بایگانیهـای قابـل خوانـدن بـاماشین که برای یک کاربرد واحد تعبیه نشده، بلکه به منزله یک مجموعه متجانس برای مقاصد مختلف به کار می رود

از اصطلاحـات بانک اطلاعاتی، بانک داده ها و پایگـاه داده ها به اصطلاح « پایگاه اطلاعاتی » ارجاع داده شده است.
در فرهنگ کاربران کامپیوتر تعریف پایگاه داده ها چنین است:
مجموعه ای از اطلاعات مرتبط درباره یک موضوع که به صورتی مفید سازمان یافته اند و پایگـاهی بـرای روالهـایی چـون
بازیابی اطلاعات، تصمیم گیری و نتیجه گیری در اختیار قرار می دهند.
هر مجموعه اطلاعات که این هدفها را تامین کند قابلیت یک پایگاه داده ها رادارد،حتی اگر اطلاعات در کامپیوتر ذخیـره
نشده باشد،...
اصطلاح پایگاه داده ها در فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت به شرح زیر توصیف شده است:
مجموعه ای از داده ها، فایلی شامل تعداد رکورد (یا جدول) متشکل از چند نوع فیلد (ستون)، در کنار عمل کننده هـایی
که جستجو، مرتب سازی و عملیات مشابه سهولت می بخشند.
در مدیریت منابع اطلاعات: واژه نامه اصطلاحات آمده است:
اصطلاحات بانک داده ها، بانک اطلاعات و پایگاه داده یا پایگاه اطلاعات تا حدودی مترادف هستند. یک پایگـاه اطلاعـات
اغلب به مجموعه کامپیوتری سازمان یافته و مرتبط داده ها، رکوردها ، فایلها
(مجموعه رکوردها)یا اطلاعاتی کلی اطلاق می شود. این مجموعه ها ممکن است پایگـاه اطلاعـات عـددی، الفبـایی، یـا
کتابشناختی باشد. این فعالیت توسط تولیدکنندگان و کارگزاران پایگاههای اطلاعاتی انجام می گیرد
تاریخچه گنجینه های اطلاعات
با نگاهی به تاریخ پیدایش کتابخانه ها در تمدنهای دوران مختلف بشری اهمیت ارزشمند این نهاد انتقال دانش بشری به نسلهای بعدی بیشتر معلوم می شود

علل پیدایش و رشد بانکهای اطلاعاتی
نخستین نهادی که بشر برای گردآوری،نگاهداری و انتقال اطلاعات بـه وجـود آورد، کتابخانـه بـود. از پیـدایش نخسـتین
تمدنهای بزرگ مانند تمدن مصری، سومری، بابلی، آشوری، هندی، چینی، ایرانی، یونانی، رومی، تا تحولات علمی و فنـی
جدید و ایجاد انواع نهادهای مختلف آموزشی، حفظ و انتقال دانش و اطلاعات، کتابخانه ها به گونه ای که امکانات مادی،
معنوی و فنی زمان اجازه می داده است، وظیفه حفظ و انتقال اطلاعات را به عهده داشته اند.
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی
1. سرعت عملیات ذخیره و بازیابی اطلاعات،
2. تهیه گزارشهای موردنظر با اطمینان از صحت آنها،
3. استفاده موثر و مطلوب از حافظه رایانه،
4. مدیریت بهینه اطلاعات موجود در بانک.
مفاهیم اولیه بانکهای اطلاعاتی
شیوه ها و ابزار نوین ذخیره و بازیابی
روشهای جدی در ذخیره سازی، پردازش و بازیابی، انتقال اطلاعات را با استفاده از صنعت سخت افزار و نـرم افـزار رایانـه سرعت داده است

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.62Mb

تعداد صفحه:97