آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول)

مطالب دیگر:
📜مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات📜تحقیق در مورد بیکاری📜پروژه کارآفرینی کارگاه خشک کردن و بسته بندی سبزیجات(با ظرفیت 1200 تن در سال )📜دانلود پروژه بارگذاری ساختمان📜جریان حول اجسام جریان بند📜پاورپوینت رده بندی علفهای هرز📜پاورپوینت علف های هرز چغندر قند📜بسته بندی مواد غذایی (بررسی مهاجرت مواد از بسته بندی های پلاستیکی تک لایه به مواد غذائی درون آنها)📜صنایع غذایی شیر📜آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه📜پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی)📜پاورپوینت علف های هرز مزارع گندم📜دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل📜دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه📜دانلود پروژه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان📜پروژه تجارت زنان📜بررسی شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان📜پروژه كار‏آفرینی نان📜پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی📜پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی
آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول)|41020397|ejz
این فایل درباره ی آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : آمار توصیفی
«کلمه statistics» که به فارسی «آن را آمار ه» کرد اند در اغلب زبان ها به دو معنی به کار می رود:
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره ی اموری از قبل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی میـزان
محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .
ب) به معنی روشهایی برا ی جمع آوری ، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره ی موضوع .
ا ین دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل «بیشتر به قسمت الف » که اغلب آمار توصیفی نامیده مـی شـود خـواهم پرداخت.

به طوری کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1-مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـده هـا ی مرکـزی 3 ــ
مشخص کننده های پراکندگی 4 ـ مشخص کننده ها ی نسبی پراکندگی می پردازیم.
مفاهیم اولیه
علم آمار: به مجموعه ای از روشها و مراحل مختلف که برای جمع آوری اطلاعات اولیه، دسته بنـدی داده هـا و تجزیـه و
تحلیل آنها و در نها یت تفسیر آنها به کار می رود علم آمار می گو یم. علم آمار به دو بخش تقسیم می شود :
1 آمار توصیفی : قسمتی از روش ها ی آمار ی است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بند ی آنهـا و در انتهـا نمـایش
ا ین داده ها می باشد .
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روش های آماری است که در آن اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و تحلیل قرار می دهند و نتا یج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم می دهند.
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخص یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار می گیرند را جمعیت یا جامعه آماری می گویم.

جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شود
1ـ جامعه متناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده می شود.

2 ـ جامعه نامتناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده می شود.

تست: اگر فراوانی نسبی طبقه ای 15/0 و فراوانی مطلق هم ین طبقه 12 باشد فراوانی تجمعی طبقه آخر کدام است؟
90 (4 80 (3 70 (2 60 1 (
از آن جا که فراوانی تجمعی طبقه آخر همان تعداد کل داده یه است پس می توان نوشت:
تست:اگر فراوانی تجمعی طبقه پنجم 32 و فراوانی مطلق آن 8 باشد، فراوانی تجمعی طبقه چهارم کدام است؟
40 (4 36 (3 26 (2 24 (1
فراوانی تجمعی طبقه چهارم + فراوانی مطلق طبقه پنجم = فراوانی تجمعی طبقه پنجم

تست: در جدول ز یر کران بالا ی طبقه سوم و فراوانی نسبی ا ین طبقه کدام است؟
7 و 50 (4 7 و 39 ( 3 2/0 و 49 (5/ 2 2/0 و 49 (1

Pdfنوع فایل:

سایز: 11.3Mb

تعداد صفحه:242